Bài văn khấn nhập trạch chuyển về nhà mới | Taxitaithanhhung.vn

Chuyển nhà là việc quan trọng, khi chuyển nhà bạn không chỉ xem ngày tốt chuyển nhà mà việc chuẩn bị văn khấn nhập trạch chuyển nhà cũng vô cùng quan trọng. Có thể hiểu “nôm na”: Khấn là sự bày tỏ tâm thành cầu xin của người làm lễ trước các đấng vô hình – linh thiêng .

Vậy bài văn khấn nhập trạch chuyển về nhà mới phải khấn như thế nào, ở bài viết này Taxi tải Thành Hưng sẽ  giải đáp thắc mắc cho bạn, cũng như gợi ý cho bạn các bài văn khấn nhập trạch chuyển nhà mới đang được sử dụng hiện nay.

Khấn nhập trạch chuyển nhà

I. Tại sao phải khấn khi chuyển về nhà mới ?

Từ xưa đến nay, khi làm  bất cứ lễ nghi nào như cúng, cưới hỏi……thì chúng ta đều phải thắp nhang để  trình bày đến thần linh tổ tiên. Đó gọi là khấn. Khấn là sự bày tỏ lòng thành tâm của người khấn đến các vị thần linh, ông bà tổ tiên . Khi khấn bạn không cần phải đọc to để mọi người xung quan nghe thấy mà bạn chỉ “khấn lâm râm” như chỉ đủ cho bản thân người khấn và đấng vô hình – linh thiêng hay biết.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường không biêt khấn như thế nào vì đa phần chúng ta khi khấn đều không biết chính xác tên của các vị thần để đọc tên. Chính vì thế, để ngày nhập trạch chuyển nhà diễn ra thuận lợi thì bạn nên chuẩn bị bài văn khấn trước khi tiến hành làm lễ.

Với khấn nhập trạch chuyển về nhà mới thì bài khấn sẽ gồm hai phần : đầu tiên sẽ là khấn Thần Linh xin nhập trạch, thứ hai  khấn  Tổ tiên, xin rước ông bà về thờ phụng. Một điểm bạn  cũng hết sức lưu ý là khi khấn bạn phải đọc bài khấn các vị thần linh trước , đọc bài khấn tổ tiên sau.

II. Văn khấn nhập trạch chuyển về nhà mới

Nào hãy cùng Taxi tải Thành Hưng  cùng đi vào từng bài văn khấn nhé, Để lúc khấn không bị vấp thì bạn nên đọc trước 1 lượt trước khi làm lễ nhé.

Bấm vào liên kết dưới đây để tải

Các bài văn khấn nhập trạch chuyển nhà

1. Văn khấn các vị thần linh khi nhập trạch chuyển nhà

Con niệm Nam mô Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật

Con lạy ngài đương niên Thái Tuế chí đức tôn thần

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần

Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực

Hôm nay là ngày ………. tháng ………. năm …….

Tín chủ con là: ……………………………….……cùng các thành viên trong gia đình ( đọc tên các thành viên trong gia đình)

Ngụ tại: ………………………………………….. …………………………………………………………

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên án, trước bản toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình:

Các ngài Thần Linh chính trực giữ ngôi tam thai, nắm quyền tạo hoá, thể đức hiếu sinh của trời đất, phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo.

Nay gia đình chúng con vừa xây cất (mua được/thuê được) ngôi nhà, chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ, phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ, cầu xin chư vị minh thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại ……………………….…………………………………………………..và lập bát nhang thờ chư vị Tôn thần. Đồng thời, cho phép tín chủ con rước vong linh Gia Tiên chúng con về nơi ở mới này để gia đình thờ phụng.

Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào như ý, vạn điều tốt lành. Người người được chữ bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót phù trì bảo hộ.

Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con sức khoẻ dồi dào, thịnh vượng an khang. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điều lành tiếp ứng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

2. Văn khấn gia tiên khi nhập trạch chuyển về nhà mới 

Con niệm Nam mô Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật

Con lạy ngài đương niên Thái Tuế chí đức tôn thần

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng, ngài Bản xứ thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, cùng các chư vị tôn thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ), chư vị hương linh nội ngoại họ:………………..

Chúng con là: ……………. (đọc tên lần lượt tất cả mọi người từ trên xuống dưới)

Hôm nay là ngày … tháng … năm … âm lịch

Chúng con thiết lập linh sàng, sửa biện lễ vật, dâng lên bàn thờ, trước linh tọa kính trình các cụ nội ngoại Gia Tiên. Nhờ hồng phúc Tổ Tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới (nhập trạch về nơi ở mới). Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa, kính lễ khánh hạ. Tại địa chỉ:…………………………………….

Cúi xin các cụ, ông bà Tổ tiên cùng chư vị hương linh nội ngoại họ …………… thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được bình an, mạnh khoẻ xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Anh linh chiếu giám, cảm niệm ơn dày. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

3. Văn khấn lễ tạ sau khi nhập trạch

Nam mô Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật

Con lạy ngài đương niên Thái Tuế chí đức tôn thần

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngủ thổ, Phúc đức tôn thần

Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ), chư vị hương linh nội ngoại họ:………………..

Tín chủ chúng con là:…………………………………….. 

Ngụ tại:………………………………………..

Hôm nay là ngày …. tháng …. năm …. âm lịch

Hương đăng chúng con đã bắc, lễ vật đã dâng trình, tâm niệm đã trình báo. Trước bản tọa chư vị tôn thần cúi xin hoan hỷ hải hà thụ nhận chứng giám.Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài, xin các Ngài chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc, mọi việc được hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lại xin tạ ơn Hiển khảo, Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ), chư vị hương linh, gia tiên nội – ngoại họ ………… cúi xin thương xót con cháu, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Gia đình chúng con xin cảm tạ!

Tín chủ con lại xin tạ ơn các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đã đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Tạ ơn các vị đã phù trợ, giúp đỡ, che chở cho chúng con ở đây.

Chúng con lễ bạc tâm thành, xin được hóa vàng tiến mã kính biếu các Ngài, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

III. Một số lưu ý khi đọc bài  văn khấn

Lưu ý khi đọc văn khấn chuyển nhà
  • Khi đọc văn khấn bạn không nhất thiết phải học thuộc lòng mà chỉ cần viết bài văn khấn ra giấy sau đó khi làm lễ thì nhìn giấy đọc
  • Người đọc văn khấn phải là người trụ cột trong gia đình (thường là đàn ông )
  • Với những gia đình chuyển nhà đến khu chung cư ngoài việc đọc địa chỉ thì khi đọc bạn nên đọc rõ số phòng, số tầng nói chung càng chi tiết bao nhiêu càng tốt.

Lời kết : Trên đây là bài hướng dẫn văn khấn chuyển nhà mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn, nếu như bạn có nhu cầu chuyển nhà xin vui lòng liên hệ với dịch vụ chuyển nhà Thành Hưng để được tư vấn và báo  giá !

Trân Trọng !

Có thể bạn quan tâm :

 

Vietcom JSC
Latest posts by Vietcom JSC (see all)