Tài xế cần nhớ các loại biển cấm để tránh bị phạt oan từ 1/7/2020

Quy chuẩn mới (QCVN 41:2019/BGTVT) quy định về báo hiệu đường bộ có hiệu lực từ 1-7-2020. Cụ thể như sau:

biểm cấm có hiệu lực từ 1/7

Có thể bạn quan tâm: 

Vietcom JSC